RIKEN RCAI homepage
    Immunological Memory   Laboratory

Laboratory
Home


Current
research


Publication

CV

People

Home > Laboratories > Immunological Memory
Immunological Memory

People
Leader: Toshitada Takemori Scientists: Tomohiro Kaji, Toshitada Takemori Technical assistance: Akiko Sugimoto, Mitsue Hanami, Natsumi Yoneda, Natsuki Kobayashi, Aika Sawada Guest Scientists: Yoshimasa Takahashi, Masaki Hikida Student: Naoka Itoh